توجه

مشتری گرامی  بعلت اختلال موقتی در سیستم درگاه بانک ،  لطفا تا اطلاع ثانوی از مرور گری غیر از مرورگر کروم برای خرید از سایت و اتصال به درگاه بانک استفاده نمایید.....با تشکر از همکاری شما

مزورمقایسه کالا (0)


مزور 10 شیشه ای کلاس A

مزور 10 شیشه ای کلاس A

استوانه مدرج ( مزور یا سیلندر اندازه گیری ) از ظروف اصلی در حجم سنجی و تیتراسیون در آزمایشگاه می ب..

40,000تومان

مزور 100 شیشه ای کلاس A

مزور 100 شیشه ای کلاس A

استوانه مدرج ( مزور یا سیلندر اندازه گیری ) از ظروف اصلی در حجم سنجی و تیتراسیون در آزمایشگاه می ب..

117,000تومان

مزور 100 پلاستیکی

مزور 100 پلاستیکی

استوانه مدرج ( مزور یا سیلندر اندازه گیری ) از ظروف اصلی در حجم سنجی و تیتراسیون در آزمایشگاه می ب..

17,500تومان

مزور 100 پلاستیکی خارجی

مزور 100 پلاستیکی خارجی

استوانه مدرج ( مزور یا سیلندر اندازه گیری ) از ظروف اصلی در حجم سنجی و تیتراسیون در آزمایشگاه می ب..

3,800تومان

مزور 1000 شیشه ای کلاس A

مزور 1000 شیشه ای کلاس A

استوانه مدرج ( مزور یا سیلندر اندازه گیری ) از ظروف اصلی در حجم سنجی و تیتراسیون در آزمایشگاه می ب..

385,000تومان

مزور 1000 پلاستیکی

مزور 1000 پلاستیکی

استوانه مدرج ( مزور یا سیلندر اندازه گیری ) از ظروف اصلی در حجم سنجی و تیتراسیون در آزمایشگاه می ب..

100,000تومان

موجود نیست

مزور 1000 چینی

مزور 1000 چینی

استوانه مدرج ( مزور یا سیلندر اندازه گیری ) از ظروف اصلی در حجم سنجی و تیتراسیون در آزمایشگاه می ب..

0تومان

مزور 25 شیشه ای کلاس A

مزور 25 شیشه ای کلاس A

استوانه مدرج ( مزور یا سیلندر اندازه گیری ) از ظروف اصلی در حجم سنجی و تیتراسیون در آزمایشگاه می ب..

68,000تومان

مزور 250 شیشه ای کلاس A

مزور 250 شیشه ای کلاس A

استوانه مدرج ( مزور یا سیلندر اندازه گیری ) از ظروف اصلی در حجم سنجی و تیتراسیون در آزمایشگاه می ب..

170,000تومان

مزور 250 پلاستیکی

مزور 250 پلاستیکی

استوانه مدرج ( مزور یا سیلندر اندازه گیری ) از ظروف اصلی در حجم سنجی و تیتراسیون در آزمایشگاه می ب..

32,500تومان

موجود نیست

مزور 250 چینی

مزور 250 چینی

استوانه مدرج ( مزور یا سیلندر اندازه گیری ) از ظروف اصلی در حجم سنجی و تیتراسیون در آزمایشگاه می ب..

0تومان

مزور 5 شیشه ای کلاس A

مزور 5 شیشه ای کلاس A

استوانه مدرج ( مزور یا سیلندر اندازه گیری ) از ظروف اصلی در حجم سنجی و تیتراسیون در آزمایشگاه می ب..

44,000تومان

مزور 50 شیشه ای کلاس A

مزور 50 شیشه ای کلاس A

استوانه مدرج ( مزور یا سیلندر اندازه گیری ) از ظروف اصلی در حجم سنجی و تیتراسیون در آزمایشگاه می ب..

75,000تومان

مزور 500 شیشه ای کلاس A

مزور 500 شیشه ای کلاس A

استوانه مدرج ( مزور یا سیلندر اندازه گیری ) از ظروف اصلی در حجم سنجی و تیتراسیون در آزمایشگاه می ب..

230,000تومان

مزور 500 پلاستیکی

مزور 500 پلاستیکی

استوانه مدرج ( مزور یا سیلندر اندازه گیری ) از ظروف اصلی در حجم سنجی و تیتراسیون در آزمایشگاه می ب..

45,000تومان

موجود نیست

مزور 500 پلاستیکی شفاف خارجی

مزور 500 پلاستیکی شفاف خارجی

استوانه مدرج ( مزور یا سیلندر اندازه گیری ) از ظروف اصلی در حجم سنجی و تیتراسیون در آزمایشگاه می ب..

8,000تومان

موجود نیست

مزور هیدرومتر 1000

مزور هیدرومتر 1000

استوانه مدرج ( مزور یا سیلندر اندازه گیری ) از ظروف اصلی در حجم سنجی و تیتراسیون در آزمایشگاه می ب..

38,500تومان

موجود نیست

مزور50 پلاستیکی

مزور50 پلاستیکی

استوانه مدرج ( مزور یا سیلندر اندازه گیری ) از ظروف اصلی در حجم سنجی و تیتراسیون در آزمایشگاه می ب..

2,090تومان

موجود نیست

مزور500 چینی

مزور500 چینی

استوانه مدرج ( مزور یا سیلندر اندازه گیری ) از ظروف اصلی در حجم سنجی و تیتراسیون در آزمایشگاه می ب..

7,500تومان

نمايش 1 تا 19 از 19 (1 صفحه)