توجه

مشتری گرامی  بعلت اختلال موقتی در سیستم درگاه بانک ،  لطفا تا اطلاع ثانوی از مرور گری غیر از مرورگر کروم برای خرید از سایت و اتصال به درگاه بانک استفاده نمایید.....با تشکر از همکاری شما

thermofisher

مقایسه کالا (0)


موجود نیست

Fermentas EL0011 T4 DNA Ligase

Fermentas EL0011 T4 DNA Ligase

توجه مهم: مشتری گرامی با توجه به تاریخ انقضا و حساسیت محصولات fermentas حتما قبل از خرید از وضعی..

0تومان

موجود نیست

Fermentas EL0014 T4 DNA Ligase

Fermentas EL0014 T4 DNA Ligase

توجه مهم: مشتری گرامی با توجه به تاریخ انقضا و حساسیت محصولات fermentas حتما قبل از خرید از وضعی..

0تومان

موجود نیست

Fermentas EN0521 DNaseI (RNase free) 1000u

Fermentas EN0521 DNaseI (RNase free) 1000u

توجه مهم: مشتری گرامی با توجه به تاریخ انقضا و حساسیت محصولات fermentas حتما قبل از خرید از وضعی..

0تومان

موجود نیست

Fermentas EN0531 RnaseA(Dnase free) 10mg

Fermentas EN0531 RnaseA(Dnase free) 10mg

توجه مهم: مشتری گرامی با توجه به تاریخ انقضا و حساسیت محصولات fermentas حتما قبل از خرید از وضعی..

0تومان

موجود نیست

Fermentas EO0381 Ribolock Rnase Inhibitor

Fermentas EO0381 Ribolock Rnase Inhibitor

توجه مهم: مشتری گرامی با توجه به تاریخ انقضا و حساسیت محصولات fermentas حتما قبل از خرید از وضعی..

0تومان

موجود نیست

Fermentas EO0491 Proteinase K 1ml

Fermentas EO0491 Proteinase K 1ml

توجه مهم: مشتری گرامی با توجه به تاریخ انقضا و حساسیت محصولات fermentas حتما قبل از خرید از و..

0تومان

موجود نیست

Fermentas EP0401 Taq 100u

Fermentas EP0401 Taq 100u

توجه مهم: مشتری گرامی با توجه به تاریخ انقضا و حساسیت محصولات fermentas حتما قبل از خرید از وضعی..

0تومان

موجود نیست

Fermentas EP0402 Taq 500u

Fermentas EP0402 Taq 500u

توجه مهم: مشتری گرامی با توجه به تاریخ انقضا و حساسیت محصولات fermentas حتما قبل از خرید از وضعی..

0تومان

موجود نیست

Fermentas EP0441 M-MuLV Reverse Transcriptase 10000u

Fermentas EP0441 M-MuLV Reverse Transcriptase 10000u

توجه مهم: مشتری گرامی با توجه به تاریخ انقضا و حساسیت محصولات fermentas حتما قبل از خرید از وضعی..

0تومان

موجود نیست

Fermentas ER0011 ALU I 600u

Fermentas ER0011 ALU I 600u

توجه مهم: مشتری گرامی با توجه به تاریخ انقضا و حساسیت محصولات fermentas حتما قبل از خرید از وضعی..

0تومان

موجود نیست

Fermentas ER0051 Bam HI

Fermentas ER0051 Bam HI

BamHI (10 U/µL) (4000 Units) from Thermo Scientificتوجه مهم: مشتری گرامی با توجه به تاریخ انقضا ..

0تومان

موجود نیست

Fermentas ER0081 Bgl II 500u

Fermentas ER0081 Bgl II 500u

توجه مهم: مشتری گرامی با توجه به تاریخ انقضا و حساسیت محصولات fermentas حتما قبل از خرید از وضعی..

0تومان

موجود نیست

Fermentas ER0271 ECOR I 5000u

Fermentas ER0271 ECOR I 5000u

EcoRI (10 U/µL) (5000 Units) from Thermo Scientificتوجه مهم: مشتری گرامی با توجه به تاریخ انقضا ..

0تومان

موجود نیست

Fermentas ER0311 ECO47 I AvaII 800u

Fermentas ER0311 ECO47 I AvaII 800u

توجه مهم: مشتری گرامی با توجه به تاریخ انقضا و حساسیت محصولات fermentas حتما قبل از خرید از وضعی..

0تومان

موجود نیست

Fermentas ER0691 Xho1 2000u

Fermentas ER0691 Xho1 2000u

توجه مهم: مشتری گرامی با توجه به تاریخ انقضا و حساسیت محصولات fermentas حتما قبل از خرید از وضعی..

0تومان

موجود نیست

Fermentas ER1341 Mss I (Pme I) 250u

Fermentas ER1341 Mss I (Pme I) 250u

توجه مهم: مشتری گرامی با توجه به تاریخ انقضا و حساسیت محصولات fermentas حتما قبل از خرید از وضعی..

0تومان

موجود نیست

Fermentas ER1831 Hin1 II (NlaIII) 300U

Fermentas ER1831 Hin1 II (NlaIII) 300U

توجه مهم: مشتری گرامی با توجه به تاریخ انقضا و حساسیت محصولات fermentas حتما قبل از خرید از وضعی..

0تومان

موجود نیست

Fermentas FD0573 FastDigest  NcoI

Fermentas FD0573 FastDigest NcoI

توجه مهم: مشتری گرامی با توجه به تاریخ انقضا و حساسیت محصولات fermentas حتما قبل از خرید از وضعی..

0تومان

موجود نیست

Fermentas K0502 GeneJET Plasmid Miniprep kit

Fermentas K0502 GeneJET Plasmid Miniprep kit

Thermo Scientific GeneJET Plasmid Miniprep Kit utilizes an exclusive silica-based membrane technol..

0تومان

موجود نیست

Fermentas K1621 RevertAid cDNA Syn.Kit 20React

Fermentas K1621 RevertAid cDNA Syn.Kit 20React

توجه مهم: مشتری گرامی با توجه به تاریخ انقضا و حساسیت محصولات fermentas حتما قبل از خرید از وضعی..

0تومان

موجود نیست

Fermentas K1622 RevertAid cDNA Syn.Kit 100React

Fermentas K1622 RevertAid cDNA Syn.Kit 100React

توجه مهم: مشتری گرامی با توجه به تاریخ انقضا و حساسیت محصولات fermentas حتما قبل از خرید از وضعی..

3,990,000تومان 0تومان

موجود نیست

Fermentas R0191 dntp mix 10mM

Fermentas R0191 dntp mix 10mM

توجه مهم: مشتری گرامی با توجه به تاریخ انقضا و حساسیت محصولات fermentas حتما قبل از خرید از وضعی..

0تومان

موجود نیست

Fermentas SM0323 100bp DNA Ladder

Fermentas SM0323 100bp DNA Ladder

توجه مهم: مشتری گرامی با توجه به تاریخ انقضا و حساسیت محصولات fermentas حتما قبل از خرید از وضعی..

0تومان

نمايش 1 تا 23 از 23 (1 صفحه)