توجه

مشتری گرامی  بعلت اختلال موقتی در سیستم درگاه بانک ،  لطفا تا اطلاع ثانوی از مرور گری غیر از مرورگر کروم برای خرید از سایت و اتصال به درگاه بانک استفاده نمایید.

همچنین با توجه به افزایش قیمت بعضی از اقلام در ابتدای سال 1401 لطفا قبل از هر گونه پرداخت با ما تماس حاصل فرمایید.


.با تشکر از همکاری شما

محلول های استاندارد شیمیایی و بیوشیمیاییمقایسه کالا (0)


بافر 100ml PH=10 پارس شیمی
بافر 100ml PH=4 پارس شیمی
بافر 100ml PH=7 پارس شیمی
بافر 100ml PH=9 پارس شیمی
بافر 250ml PH=10 پارس شیمی

موجود نیست

بافر 250ml PH=3  پارس شیمی
بافر 250ml PH=4 پارس شیمی

موجود نیست

بافر 250ml PH=5 پارس شیمی
بافر 250ml PH=7 پارس شیمی

موجود نیست

تیترازول 0/1EDTA نرمال پارس شیمی

موجود نیست

تیترازول اسید سولفوریک 0/1 نرمال پارس شیمی

موجود نیست

تیترازول اسید کلریدریک 1 نرمال پارس شیمی
تیترازول بافر 7 پارس شیمی

موجود نیست

موجود نیست

موجود نیست

موجود نیست

تیترازول ید 0/1 نرمال 1000ml پارس شیمی
تیترازول ید 0/1 نرمال 250ml پارس شیمی

موجود نیست

سدیم هیدروکسید سود 1/9 نرمال پارس شیمی

موجود نیست

فهلینگ 250ml A پارس شیمی

موجود نیست

فهلینگ 250ml B پارس شیمی
محلول ائوزین 1% آماده 250ml پارس شیمی
محلول استاندارد 1413 250ml پارس شیمی

موجود نیست

محلول استاندارد 147 250ml پارس شیمی

موجود نیست

محلول برومو تیمول بلو 250ml پارس شیمی

موجود نیست

محلول بندیکت پارس شیمی Benedict 250ml

موجود نیست

محلول بیوره پارس شیمی Biuret's 250ml
محلول تاشیرو 125ml پارس شیمی
نمايش 1 تا 30 از 41 (2 صفحه)