توجه

مشتری گرامی  بعلت اختلال موقتی در سیستم درگاه بانک ،  لطفا تا اطلاع ثانوی از مرور گری غیر از مرورگر کروم برای خرید از سایت و اتصال به درگاه بانک استفاده نمایید.....با تشکر از همکاری شما

مواد و محصولات مورد نیاز برای واکنش‌های RT-qPCR

در این صفحه محصولات مرتبط با واکنش‌هایی که برای تکثیر توالی مورد نظر خود نیاز دارید؛ وجود دارند. این مواد و محلول‌ها برای کلیه مراحل این عمل (یعنی مواد مورد نیاز برای ساخت cDNA؛ تکثیر قطعه مورد نظر توسط تکنیک‌های PCR یا Real time PCR؛ ساخت، run و مشاهده ژل الکتروفورز) بکار برده می‌شوند.

برای استخراج RNA یا DNA به صفحه مربوط به کیت‌ها مراجعه کنید:


هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.