توجه

مشتری گرامی  بعلت اختلال موقتی در سیستم درگاه بانک ،  لطفا تا اطلاع ثانوی از مرور گری غیر از مرورگر کروم برای خرید از سایت و اتصال به درگاه بانک استفاده نمایید.

همچنین با توجه به افزایش قیمت بعضی از اقلام در ابتدای سال 1401 لطفا قبل از هر گونه پرداخت با ما تماس حاصل فرمایید.


.با تشکر از همکاری شما

محیط کشت میکروبیمقایسه کالا (0)


Ibresco i23006 Agar Bacteriological 500gr

Ibresco i23006 Agar Bacteriological 500gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

715,000تومان

Ibresco i23024 Brilliant Green Bile Agar; BGBA 500gr

Ibresco i23024 Brilliant Green Bile Agar; BGBA 500gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

874,000تومان

Ibresco i23025 Brilliant Green Bile Broth 2% BGBB_   BR ILA Broth_ Brilliant  Green Bile Lactose Broth (bgblb) 500gr

Ibresco i23025 Brilliant Green Bile Broth 2% BGBB_ BR ILA Broth_ Brilliant Green Bile Lactose Broth (bgblb) 500gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

832,000تومان

Ibresco i23025 Brilliant Green Bile Broth 2% BGBB_ BR ILA Broth_ Brilliant Green Bile Lactose Broth (bgblb) 100gr

Ibresco i23025 Brilliant Green Bile Broth 2% BGBB_ BR ILA Broth_ Brilliant Green Bile Lactose Broth (bgblb) 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

269,000تومان

Ibresco i23027 Brucella Broth 100gr

Ibresco i23027 Brucella Broth 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

313,000تومان

Ibresco i23028 Listeria Inrichment Broth 100gr

Ibresco i23028 Listeria Inrichment Broth 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

313,000تومان

Ibresco i23044 CIN Agar,Yersinia  Selective Agar Base; CefsulodinIrgasan® Novobiocin Agar Base 100gr

Ibresco i23044 CIN Agar,Yersinia Selective Agar Base; CefsulodinIrgasan® Novobiocin Agar Base 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

216,000تومان

Ibresco i23044 Yersinia (CIN) Agar 100gr

Ibresco i23044 Yersinia (CIN) Agar 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

216,000تومان

Ibresco i23045 Columbia Agar Base 100gr

Ibresco i23045 Columbia Agar Base 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

258,000تومان

Ibresco i23046 Columbia Blood Agar Base 100gr

Ibresco i23046 Columbia Blood Agar Base 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

269,000تومان

Ibresco i23061 EC Medium Broth EC Broth 100gr

Ibresco i23061 EC Medium Broth EC Broth 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

214,000تومان

Ibresco i23061 EC Medium Broth EC Broth 500gr

Ibresco i23061 EC Medium Broth EC Broth 500gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

753,000تومان

Ibresco i23063 EE Broth, Mossel; E nterobacteriaceae E nrichment Broth,Mossel,Buffered Brilliant Green Bile Glucose Broth 500gr

Ibresco i23063 EE Broth, Mossel; E nterobacteriaceae E nrichment Broth,Mossel,Buffered Brilliant Green Bile Glucose Broth 500gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

940,000تومان

Ibresco i23064 Egg Yolk Agar Base, Modified 100gr

Ibresco i23064 Egg Yolk Agar Base, Modified 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

214,000تومان

Ibresco i23068 Eosin Methylene Blue Agar,Levine(EMB Agar, Levine) 100gr

Ibresco i23068 Eosin Methylene Blue Agar,Levine(EMB Agar, Levine) 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

214,000تومان

Ibresco i23072 HektoenEntericAgar 100gr

Ibresco i23072 HektoenEntericAgar 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

274,000تومان

Ibresco i23073 Helicobacter pylori Selective Medium Base 500gr

Ibresco i23073 Helicobacter pylori Selective Medium Base 500gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

987,000تومان

موجود نیست

Ibresco i23076 Lauryl Sulfate Broth-LSB-LTB 100gr

Ibresco i23076 Lauryl Sulfate Broth-LSB-LTB 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

203,000تومان

Ibresco i23076 Lauryl Sulfate Broth-LSB-LTB 500gr

Ibresco i23076 Lauryl Sulfate Broth-LSB-LTB 500gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

712,000تومان

Ibresco i23083 LB agar 100gr

Ibresco i23083 LB agar 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

219,000تومان

Ibresco i23083 LB Agar 500gr

Ibresco i23083 LB Agar 500gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

764,000تومان

Ibresco i23084 LB broth 100gr

Ibresco i23084 LB broth 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

219,000تومان

Ibresco i23098 m17 agar 100gr

Ibresco i23098 m17 agar 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

643,000تومان

Ibresco i23099 m17 Broth 100gr

Ibresco i23099 m17 Broth 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

643,000تومان

Ibresco i23114 MRS Agar 100gr

Ibresco i23114 MRS Agar 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

214,000تومان

Ibresco i23114 MRS Agar 500gr

Ibresco i23114 MRS Agar 500gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

742,000تومان

Ibresco i23117 MRS Broth 100gr

Ibresco i23117 MRS Broth 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

269,000تومان

Ibresco i23117 MRS Broth 500gr

Ibresco i23117 MRS Broth 500gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

940,000تومان

Ibresco i23138 PhenolRedBrothBase 500gr

Ibresco i23138 PhenolRedBrothBase 500gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

753,000تومان

Ibresco i23161 Sabouraud Dextrose Agar (SDA) with Chloramphenico 100gr

Ibresco i23161 Sabouraud Dextrose Agar (SDA) with Chloramphenico 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

328,000تومان

نمايش 1 تا 30 از 117 (4 صفحه)