توجه

مشتری گرامی  بعلت اختلال موقتی در سیستم درگاه بانک ،  لطفا تا اطلاع ثانوی از مرور گری غیر از مرورگر کروم برای خرید از سایت و اتصال به درگاه بانک استفاده نمایید.

همچنین با توجه به افزایش قیمت بعضی از اقلام در ابتدای سال 1401 لطفا قبل از هر گونه پرداخت با ما تماس حاصل فرمایید.


.با تشکر از همکاری شما

بشر

فروش انواع بشر


مقایسه کالا (0)


بشر 10 شیشه ای کلاس A

بشر 10 شیشه ای کلاس A

بشر یا لیوان آزمایشگاهی که در دو نوع شیشه ای و پلاستیکی میباشد. از بشر برای برداشتن حجم معینی از..

11,500تومان

بشر 100 شیشه ای کلاس A

بشر 100 شیشه ای کلاس A

بشر یا لیوان آزمایشگاهی که در دو نوع شیشه ای و پلاستیکی میباشد. از بشر برای برداشتن حجم معینی از..

26,000تومان

بشر 100 پلاستیکی

بشر 100 پلاستیکی

بشر یا لیوان آزمایشگاهی که در دو نوع شیشه ای و پلاستیکی میباشد. از بشر برای برداشتن حجم معینی از..

5,000تومان

بشر 1000 شیشه ای کلاس A

بشر 1000 شیشه ای کلاس A

بشر یا لیوان آزمایشگاهی که در دو نوع شیشه ای و پلاستیکی میباشد. از بشر برای برداشتن حجم معینی از..

80,000تومان

بشر 1000 پلاستیکی

بشر 1000 پلاستیکی

بشر یا لیوان آزمایشگاهی که در دو نوع شیشه ای و پلاستیکی میباشد. از بشر برای برداشتن حجم معینی از..

27,000تومان

موجود نیست

بشر 20 شیشه ای کلاس A

بشر 20 شیشه ای کلاس A

بشر یا لیوان آزمایشگاهی که در دو نوع شیشه ای و پلاستیکی میباشد. از بشر برای برداشتن حجم معینی از..

700تومان

بشر 2000 شیشه ای کلاس A

بشر 2000 شیشه ای کلاس A

بشر یا لیوان آزمایشگاهی که در دو نوع شیشه ای و پلاستیکی میباشد. از بشر برای برداشتن حجم معینی از..

130,000تومان

موجود نیست

بشر 2000 پلاستیکی

بشر 2000 پلاستیکی

بشر یا لیوان آزمایشگاهی که در دو نوع شیشه ای و پلاستیکی میباشد. از بشر برای برداشتن حجم معینی از..

1,300تومان

بشر 25 شیشه ای کلاس A

بشر 25 شیشه ای کلاس A

بشر یا لیوان آزمایشگاهی که در دو نوع شیشه ای و پلاستیکی میباشد. از بشر برای برداشتن حجم معینی از..

23,000تومان

بشر 250 شیشه ای کلاس A

بشر 250 شیشه ای کلاس A

بشر یا لیوان آزمایشگاهی که در دو نوع شیشه ای و پلاستیکی میباشد. از بشر برای برداشتن حجم معینی از..

25,000تومان

بشر 3000 شیشه ای کلاس A

بشر 3000 شیشه ای کلاس A

بشر یا لیوان آزمایشگاهی که در دو نوع شیشه ای و پلاستیکی میباشد. از بشر برای برداشتن حجم معینی از..

440,000تومان

بشر 400 شیشه ای کلاس A

بشر 400 شیشه ای کلاس A

بشر یا لیوان آزمایشگاهی که در دو نوع شیشه ای و پلاستیکی میباشد. از بشر برای برداشتن حجم معینی از..

35,000تومان

بشر 400 پلاستیکی

بشر 400 پلاستیکی

بشر یا لیوان آزمایشگاهی که در دو نوع شیشه ای و پلاستیکی میباشد. از بشر برای برداشتن حجم معینی از..

530تومان

بشر 50 شیشه ای کلاس A

بشر 50 شیشه ای کلاس A

بشر یا لیوان آزمایشگاهی که در دو نوع شیشه ای و پلاستیکی میباشد. از بشر برای برداشتن حجم معینی از..

16,000تومان

بشر 50 پلاستیکی

بشر 50 پلاستیکی

بشر یا لیوان آزمایشگاهی که در دو نوع شیشه ای و پلاستیکی میباشد. از بشر برای برداشتن حجم معینی از..

5,000تومان

موجود نیست

بشر 500 شیشه ای کلاس A

بشر 500 شیشه ای کلاس A

بشر یا لیوان آزمایشگاهی که در دو نوع شیشه ای و پلاستیکی میباشد. از بشر برای برداشتن حجم معینی از..

2,600تومان

بشر 500 پلاستیکی

بشر 500 پلاستیکی

بشر یا لیوان آزمایشگاهی که در دو نوع شیشه ای و پلاستیکی میباشد. از بشر برای برداشتن حجم معینی از..

16,000تومان

موجود نیست

بشر 5000 شیشه ای کلاس A

بشر 5000 شیشه ای کلاس A

بشر یا لیوان آزمایشگاهی که در دو نوع شیشه ای و پلاستیکی میباشد. از بشر برای برداشتن حجم معینی از..

550,000تومان

بشر 600 شیشه ای کلاس A

بشر 600 شیشه ای کلاس A

بشر یا لیوان آزمایشگاهی که در دو نوع شیشه ای و پلاستیکی میباشد. از بشر برای برداشتن حجم معینی از..

46,000تومان

موجود نیست

بشر 600 پلاستیکی

بشر 600 پلاستیکی

بشر یا لیوان آزمایشگاهی که در دو نوع شیشه ای و پلاستیکی میباشد. از بشر برای برداشتن حجم معینی از..

7,000تومان

موجود نیست

بشر دسته دار 1000 پلاستیکی

بشر دسته دار 1000 پلاستیکی

بشر یا لیوان آزمایشگاهی که در دو نوع شیشه ای و پلاستیکی میباشد. از بشر برای برداشتن حجم معینی از..

5,000تومان

موجود نیست

بشر دسته دار 250 پلاستیکی

بشر دسته دار 250 پلاستیکی

بشر یا لیوان آزمایشگاهی که در دو نوع شیشه ای و پلاستیکی میباشد. از بشر برای برداشتن حجم معینی از..

6,000تومان

موجود نیست

بشر شیردار 1000 شیشه ای کلاس A

بشر شیردار 1000 شیشه ای کلاس A

بشر یا لیوان آزمایشگاهی که در دو نوع شیشه ای و پلاستیکی میباشد. از بشر برای برداشتن حجم معینی از..

105,000تومان

موجود نیست

بشر شیردار 2000 شیشه ای کلاس A

بشر شیردار 2000 شیشه ای کلاس A

بشر یا لیوان آزمایشگاهی که در دو نوع شیشه ای و پلاستیکی میباشد. از بشر برای برداشتن حجم معینی از..

155,000تومان

بشر250 پلاستیکی بافرزندان

بشر250 پلاستیکی بافرزندان

بشر یا لیوان آزمایشگاهی که در دو نوع شیشه ای و پلاستیکی میباشد. از بشر برای برداشتن حجم معینی از..

7,000تومان

موجود نیست

بشر800 پلاستیکی

بشر800 پلاستیکی

بشر یا لیوان آزمایشگاهی که در دو نوع شیشه ای و پلاستیکی میباشد. از بشر برای برداشتن حجم معینی از..

700تومان

نمايش 1 تا 26 از 26 (1 صفحه)