توجه

مشتری گرامی  بعلت اختلال موقتی در سیستم درگاه بانک ،  لطفا تا اطلاع ثانوی از مرور گری غیر از مرورگر کروم برای خرید از سایت و اتصال به درگاه بانک استفاده نمایید.

همچنین با توجه به افزایش قیمت بعضی از اقلام در ابتدای سال 1401 لطفا قبل از هر گونه پرداخت با ما تماس حاصل فرمایید.


.با تشکر از همکاری شما

ارلن و ارلن روداژ و ارلن خلاءمقایسه کالا (0)


موجود نیست

ارلن 10 شیشه ای کلاس A

ارلن 10 شیشه ای کلاس A

ارلن یا ارلن مایر فلاسک یکی از ظروف پر کاردبرد در آزمایشگاه و به شکل ظرفی مخروطی با دهانه باریک و ..

0تومان

ارلن 100 شیشه ای کلاس A

ارلن 100 شیشه ای کلاس A

ارلن یا ارلن مایر فلاسک یکی از ظروف پر کاردبرد در آزمایشگاه و به شکل ظرفی مخروطی با دهانه باریک و ..

69,000تومان

ارلن 1000 شیشه ای superteck

ارلن 1000 شیشه ای superteck

ارلن یا ارلن مایر فلاسک یکی از ظروف پر کاردبرد در آزمایشگاه و به شکل ظرفی مخروطی با دهانه باریک و ..

234,000تومان

موجود نیست

ارلن 1000 پلاستیکی

ارلن 1000 پلاستیکی

ارلن یا ارلن مایر فلاسک یکی از ظروف پر کاردبرد در آزمایشگاه و به شکل ظرفی مخروطی با دهانه باریک و ..

0تومان

موجود نیست

ارلن 200 شیشه ای کلاس A

ارلن 200 شیشه ای کلاس A

ارلن یا ارلن مایر فلاسک یکی از ظروف پر کاردبرد در آزمایشگاه و به شکل ظرفی مخروطی با دهانه باریک و ..

0تومان

موجود نیست

ارلن 2000 شیشه ای Supertek

ارلن 2000 شیشه ای Supertek

ارلن یا ارلن مایر فلاسک یکی از ظروف پر کاردبرد در آزمایشگاه و به شکل ظرفی مخروطی با دهانه باریک و ..

0تومان

ارلن 25 شیشه ای کلاس A

ارلن 25 شیشه ای کلاس A

ارلن یا ارلن مایر فلاسک یکی از ظروف پر کاردبرد در آزمایشگاه و به شکل ظرفی مخروطی با دهانه باریک و ..

56,000تومان

ارلن 250 شیشه ای کلاس A

ارلن 250 شیشه ای کلاس A

ارلن یا ارلن مایر فلاسک یکی از ظروف پر کاردبرد در آزمایشگاه و به شکل ظرفی مخروطی با دهانه باریک و ..

88,500تومان

ارلن 250 پلاستیکی

ارلن 250 پلاستیکی

ارلن یا ارلن مایر فلاسک یکی از ظروف پر کاردبرد در آزمایشگاه و به شکل ظرفی مخروطی با دهانه باریک و ..

39,000تومان

موجود نیست

ارلن 3000 شیشه ای کلاس A

ارلن 3000 شیشه ای کلاس A

ارلن یا ارلن مایر فلاسک یکی از ظروف پر کاردبرد در آزمایشگاه و به شکل ظرفی مخروطی با دهانه باریک و ..

585,000تومان

ارلن 50 شیشه ای کلاس A

ارلن 50 شیشه ای کلاس A

ارلن یا ارلن مایر فلاسک یکی از ظروف پر کاردبرد در آزمایشگاه و به شکل ظرفی مخروطی با دهانه باریک و ..

60,000تومان

ارلن 500 شیشه ای کلاس A

ارلن 500 شیشه ای کلاس A

ارلن یا ارلن مایر فلاسک یکی از ظروف پر کاردبرد در آزمایشگاه و به شکل ظرفی مخروطی با دهانه باریک و ..

130,000تومان

ارلن 500 پلاستیکی

ارلن 500 پلاستیکی

ارلن یا ارلن مایر فلاسک یکی از ظروف پر کاردبرد در آزمایشگاه و به شکل ظرفی مخروطی با دهانه باریک و ..

45,000تومان

موجود نیست

ارلن 5000 شیشه ای کلاس A

ارلن 5000 شیشه ای کلاس A

ارلن یا ارلن مایر فلاسک یکی از ظروف پر کاردبرد در آزمایشگاه و به شکل ظرفی مخروطی با دهانه باریک و ..

0تومان

ارلن خلاء 100 شیشه ای کلاس A

ارلن خلاء 100 شیشه ای کلاس A

ارلن یا ارلن مایر فلاسک یکی از ظروف پر کاردبرد در آزمایشگاه و به شکل ظرفی مخروطی با دهانه باریک و ..

0تومان

ارلن خلاء 1000 شیشه ای کلاس A

ارلن خلاء 1000 شیشه ای کلاس A

ارلن یا ارلن مایر فلاسک یکی از ظروف پر کاردبرد در آزمایشگاه و به شکل ظرفی مخروطی با دهانه باریک و ..

0تومان

ارلن خلاء 250 شیشه ای کلاس A

ارلن خلاء 250 شیشه ای کلاس A

ارلن یا ارلن مایر فلاسک یکی از ظروف پر کاردبرد در آزمایشگاه و به شکل ظرفی مخروطی با دهانه باریک و ..

0تومان

موجود نیست

ارلن خلاء 2500 شیشه ای کلاس A

ارلن خلاء 2500 شیشه ای کلاس A

ارلن یا ارلن مایر فلاسک یکی از ظروف پر کاردبرد در آزمایشگاه و به شکل ظرفی مخروطی با دهانه باریک و ..

0تومان

موجود نیست

ارلن خلاء 500 شیشه ای کلاس A

ارلن خلاء 500 شیشه ای کلاس A

ارلن یا ارلن مایر فلاسک یکی از ظروف پر کاردبرد در آزمایشگاه و به شکل ظرفی مخروطی با دهانه باریک و ..

0تومان

موجود نیست

ارلن روداژ 100 شیشه ای کلاس A

ارلن روداژ 100 شیشه ای کلاس A

ارلن یا ارلن مایر فلاسک یکی از ظروف پر کاردبرد در آزمایشگاه و به شکل ظرفی مخروطی با دهانه باریک و ..

0تومان

ارلن روداژ 100 شیشه ای کلاس A روداژ 19/26
ارلن روداژ 1000 شیشه ای کلاس A

ارلن روداژ 1000 شیشه ای کلاس A

ارلن یا ارلن مایر فلاسک یکی از ظروف پر کاردبرد در آزمایشگاه و به شکل ظرفی مخروطی با دهانه باریک و ..

0تومان

ارلن روداژ 25 شیشه ای کلاس A
ارلن روداژ 250 شیشه ای کلاس A

ارلن روداژ 250 شیشه ای کلاس A

ارلن یا ارلن مایر فلاسک یکی از ظروف پر کاردبرد در آزمایشگاه و به شکل ظرفی مخروطی با دهانه باریک و ..

0تومان

موجود نیست

ارلن روداژ 50 شیشه ای کلاس A

ارلن روداژ 50 شیشه ای کلاس A

ارلن یا ارلن مایر فلاسک یکی از ظروف پر کاردبرد در آزمایشگاه و به شکل ظرفی مخروطی با دهانه باریک و ..

0تومان

موجود نیست

ارلن روداژ 500 شیشه ای کلاس A

ارلن روداژ 500 شیشه ای کلاس A

ارلن یا ارلن مایر فلاسک یکی از ظروف پر کاردبرد در آزمایشگاه و به شکل ظرفی مخروطی با دهانه باریک و ..

0تومان

نمايش 1 تا 26 از 26 (1 صفحه)